Hillerød Privatskole

Hillerød Privatskole er en lille privatskole i hjertet af Hillerød. I kraft af den lave klassekvotient har lærerne ekstra god tid til at tilrettelægge undervisningen så den tilgodeser det enkelte barns faglige og sociale udvikling. På Hillerød Privatskole kan alle elever føle sig trygge, velkomne og inkluderet og vores positive skole-hjem samarbejde har bidraget til en forældregruppe, der har oplevet skolen som værende meget rummelig.            

Skolens erfaring viser, at eleven udvikler sig fagligt og socialt, når der er tid og overskud til den enkelte elev.  Derfor ser vi en stor værdi i, at undervisningen målrettes og tilpasses for at fremme læring, trivsel og kognitiv udvikling. 

 

Hillerød Privatskole har en målsætning om højst 20 elever pr. klasse og arbejder ofte med tolærerordninger, hvor personlig kontakt og faglig udvikling realiseres med de rette pædagogiske midler. Med vores alsidige elevsammensætning forbereder Hillerød Privatskole eleverne til globaliseringen lige så vel som demokratisk dannelse og digital dannelse er kompetencer, som vi mener skolen skal uddanne eleverne til.

 

Skolens værdier er udover demokratisk dannelse, bæredygtighed, åndsfrihed og ligeværd baseret på FN’s 17 verdensmål, hvilket afspejler sig i undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

 

Hillerød Privatskole følger samme retningslinjer som den danske folkeskole og bygger på de samme traditioner. Mindst en gang om måneden tager klasserne på en udflugt som en del af undervisningen. Dette kan for eksempel være museumsbesøg, ture i naturen, bondegårdsbesøg, en tur i teateret, et besøg i Folketinget eller på besøg hos virksomheder. Skolen benytter også ofte de omkringliggende muligheder i Hillerød by – både biblioteket, forskellige idrætsforeninger og de smukke omgivelser ved slottet. 

Læs også omkring

Dette siger skolens elever om Hillerød Privatskole

Vi er næsten som en stor familie
Jonathan
6. klasse
Jeg kan godt lide, at vi ikke er så mange i klassen, så får vi mere hjælp af lærerne
Mine
3. klasse
Jeg elsker, at vi er på mange udflugter, så sker der en masse spændende
Yusuf
4. klasse
Vi har venner i alle klasser
elev i
2. klasse
Vi har kun gode lærere
elev i
6. klasse
Der er plads til alle på vores skole
elev i
5. klasse