Antimobbepolitik

På Hillerød Privatskole skal der være plads til alle. Vores antimobbepolitik har til formål, at alle vores elever og ansatte skal trives på skolen, så vi kan have et godt og sundt læringsmiljø. Vi tolererer derfor ikke mobning. Vi gør rigtigt meget for, at vores elever lærer at acceptere hinandens forskelle og kende hinandens grænser. På denne måde lærer de, hvordan vi skal behandle hinanden.

Vores målsætning er at være en mobbefri skole. For at vi kan indfri denne målsætning, kræver det en fælles indsats fra elever, ansatte og forældre.

Nedenfor kan du læse, hvordan du som forælder hjælper os med at forebygge mobning på vores skole samt vores læreres indsats skolen.

 

Definition på mobning

Mobning er, når en person eller flere gentagne gange bevidst påfører – eller forsøger at påføre – et andet menneske fysisk eller psykisk skade eller ubehag over en periode. Dette omfatter også udefrysning og udelukkelse fra en gruppe.

Når der er tale om mobning, er magtforholdet oftest skævt mellem parterne. Drillerier og konflikter adskiller sig ved, at de indblandede parter er ligeværdige.

Enkeltstående episoder med ubehagelige episoder som verbale angreb eller fysiske konflikter er ikke identisk med mobning. Men hvis disse enkeltstående episoder ikke tages alvorligt, kan det udvikle sig til mobning. Vi taler derfor altid med eleverne med det samme, hvis der skulle opstå en konflikt, så vi kan få den løst hurtigst muligt.

 

Digital mobning

Vi lever i en digital tidsalder, og hvor der tales meget om hadbeskeder. Ved digital mobning kan man gemme sig bag en skærm og ikke se modtagerens reaktion. Det gør, at mobbeofret ikke fysisk kan forlade situationen, hvor mobningen foregår, men får den med hjem efter skole.

Det kan fx foregå via sociale medier og online gaming. Her kan der sendes beskeder mellem eleverne eller dannes grupper, hvor enkelte elever kan blive udelukket.

 

Det kan I gøre derhjemme

  • Tal pænt om dit barns klassekammerater, deres forældre og dit barns lærere. Det smitter af på børnene.
  • Støt dit barn i at have flere forskellige kammeratskaber og gerne med legeaftaler.
  • Inviter gerne alle i klassen til festlige begivenheder såsom fødselsdage, så enkelte ikke udelukkes.
  • Tal med dit barn om indholdet af det, som foregår digitalt med kammeraterne – herunder digitale grupperinger.
  • Kontakt skolen med det samme, hvis du har mistanke om, at dit barn bliver mobbet eller er med til at mobbe andre.

Det kan være svært at opdage, om et barn mobbes, da der kan forekomme trusler om at sige noget til de voksne. En af fordelene ved vores skole er, at alle lærere kender alle elever og omvendt. Det skaber en tryghed og dermed også et trygt rum, hvor børnene kan komme og fortælle, hvad de oplever i deres hverdag på skolen. Det gør også, at det hurtigt opfanges af lærerne, hvis en elev ikke trives på skolen.

 

Forebyggelse af mobning på skolen

Vi taler om i klasserne, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi respekterer hinandens grænser. Vi taler også om, at det er fint at sige fra, hvis noget ikke føles sjovt.

Mobning foregår ofte i frikvarteret, og vi vægter blandt andet derfor tilstedeværelsen af gårdvagter højt. Der lægges også vægt på, at eleverne skal fortælle det til en voksen, hvis de oplever, at nogen mobbes eller får overskredet deres grænser af andre.

Derudover evalueres elevernes trivsel jævnligt af lærerne. På denne måde opfanges det hurtigt, hvis en elev mistrives af fx mobning.

 

Hvordan vi håndterer det, hvis mobning alligevel forekommer på skolen

Vi handler hurtigt. Hvis et barn mobbes, holder lærerne personlige samtaler med de involverede elever. Der vil desuden forekomme opfølgningssamtaler. Der tages også kontakt til forældrene og informeres om situationen.

Stopper mobberen eller mobberne ikke sin adfærd, kan det blive nødvendigt at sanktionere. Det kan blandt andet ske med speciel observation i frikvartererne, således at den eller de pågældende elever følges med en lærer. I yderste konsekvens kan bortvisning blive aktuelt.