Klub aktiviteter

Klub aktiviteter er for de større børn, som ikke længere er tilknyttet SFO ordningen. Skolen tilbyder forskellige gratis aktiviteter,

så der er tilbud til alle eleverne.

  • Litteraturklub 4.- 6. klasse
  • Lektiecafe 4.- 9. klasse
  • Matematikklub 5. – 7. klasse
  • E-sport klub 3.- 9. klasse

 

 

 

Ordblindeklub for alle elever der har ordblindhed, klubben fungerer på tværs af klasserne. Elevernes problemstillinger tages op, ordblindeprogrammer gennemgåes i brug osv. Det er et fællesskab som alle eleverne har stor glæde af.

Vi har på skolen en fantastisk underviser, der er uddannet til at udføre ordblindetest, dvs. vi her på skolen kan agere med det samme, hvis vi har forældrenes godkendelse. Så elevens udfordring bliver grebet så tidlig som muligt, det giver eleven muligheder for at få det meste og bedste ud af sin skolegang.

I ordblindeklubben snakker vi om hvordan eleverne i dagligdagen kan bruge deres hjælpemidler, ideer til nye typer hjælpemidler, konkrete opgaver, hvordan de kan udvikle sig fagligt og hvad for arbejdsstrategier, man som ordblind kan arbejde med.