Mobilpolitik

Såfremt eleven medbringer en mobil til skolen, skal denne sættes på lydløs og låses inde i klassens mobilskab i skoletiden.

I særlige tilfælde kan eleven få adgang til sin mobil i skoletiden, men vi opfordrer til, at forældre og andre kontakter skolens kontor, såfremt de skal have fat i en elev.

I vores pauser ønsker vi, at der er fokus på fællesskabet, og at tiden bruges på at være sammen, lege og hygge sig med vennerne. Dette er medvirkende til, at vores mobilpolitik gælder for hele skoletiden og ikke blot i timerne.

 

Computer og tablet til undervisning

Vi bruger computer og tablet i undervisningen, hvorfor skærmtid er en del af hverdagen. Skolen stiller ikke computer og/eller tablet til rådighed. Eleverne i 0.-3. klasse skal have en tablet med, mens eleverne i 4.-9. klasse skal have en computer med i skole. Fra 4. klasse og opefter skal eleverne også have høretelefoner med, der kan kobles til computeren.

Det er vigtigt, at eleverne forstår, at computer og tablet er til undervisningsbrug og ikke til underholdning på internettet i timerne.