Velkommen til Hillerød Privatskole

Hillerød Privatskoles fremmeste opgave er at klæde vores kommende generationer på til fremtiden.

Nærhed og trivsel en forudsætning for læring og udvikling. Derfor arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer for at vores elever trives og knytter sociale bånd, når de omgås hinanden. Læs mere om respekt, tolerance og Hillerød Privatskoles kerneværdier her.

Vi udfordrer vores elever og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen. Det skaber skolemiljø med engagerede og stolte lærere og elever, der løbende fokuserer på at dygtiggøre sig.

Hillerød Privatskole er en lokal privatskole med et internationalt udsyn. Vi ønsker at bidrage aktivt til lokalsamfundet og samarbejde med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner, så vi sammen sikrer et velfungerende undervisningsmiljø for kommunens ungdom.

 

Hvad tilbyder Hillerød Privatskole? 

CEPOS placerede i 2010-2014 Hillerød Privatskole som den 14. mest effektive skole i Danmark. Og i 2015-2016 som den 10. mest effektive skole i Danmark – i begge tilfælde som den mest effektive skole i Hillerød Kommune.

  • Dokumenteret effektiv undervisning: CEPOS placerede i 2010-2014 Hillerød Privatskole som den 14. mest effektive skole i Danmark. Og i 2015-2016 som den 10. mest effektive skole i Danmark – i begge tilfælde som den mest effektive skole i Hillerød Kommune.
  • Alle udflugter ud af huset er inkluderet i skolepengene, ligeledes er lejrskoler og udenlandsture.
  • Lektiefri undervisning i indskolingen.
  • En målsætning om at være fuldstændig mobbefri.
  • Velfungerende skole-hjem-samarbejde.
  • Undervisning, der både anvender lærebogssystemer og it-baserede læringsværktøjer. Alle elever på mellemtrin og i udskolingen arbejder med iPads eller computere i undervisningen. Elektronisk udstyr skal indkøbes af forældre.
  • Efter skole aktiviteter der henvender sig til alle klassetrin, bla. E-sport i lokale med det nyeste udstyr, litteraturklub, lektiecafe og andet.
  • Fagoverskridende emneundervisning i de ældste klasser. Undervisningen i fag ophører ikke, men der vil i løbet af skoleåret være indlagt emneundervisning, der er tværfagligt. Målet med emneundervisningen er at fremme elevernes kompetencer ved at gøre fagundervisningen anvendelsesorienteret. Læs mere om undervisningen her.

Vores undervisning skal klæde eleverne på til at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og de nødvendige kundskaber. Hvis du vil vide mere om det praktiske ift. optagelse, kan du læse mere her. Vi kan desuden altid kontaktes på +45 44 999 002 eller info@hpsk.dk