Vejledning om optagelse

Ved at ønske sit barn optaget på Hillerød Privatskole tilslutter man sig som forældre, skolens målsætning og værdigrundlag. Ligeledes har du en positiv forventning og tillid til det fremtidige samarbejde med skolen.

Ansøgere
Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil du såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. Hvis ikke der er plads vil du få tilbudt en plads på ventelisten.

Optagelse på HPSK

Ansøgningsskema

Elevens oplysninger*
Adresse*

Faderens oplysninger*
Adresse*

Moderens oplysninger*
Adresse*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliver eleven kaldt ind til samtale bør eleven gøre sig nogle tanker om disse emner:

Disse svar vil være afgørende for om du kan optages på Hillerød Privatskole!

Hvilke fritidsinteresser har eleven? Går eleven til sport, spejder eller andet? 

Det er vigtigt at eleven får skabt et sundt netværk med en positiv inflydelse udenfor skolen.