Praktiske oplysninger

  1. Hillerød Privatskole har Førskole og 0. – 9. Klasse.Praktiske oplysninger om Hillerød Privatskole
  2. Der bliver undervist i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, natur og teknik, fysik & kemi, biologi, geografi, historie, religion, billedkunst, madkundskab, musik, idræt, håndværk og design, samfundskundskab.
  3. Tilmelding til skolen sker løbende. Der holdes dog ferielukket ml. 1. juli – 31. juli. Der bliver holdt optagelsesprøver. Tilmelding kan ske via telefon.
  4. Lektiecafe for elever på mellemtrin og udskoling sker efter skoletid.
  5. Skolepenge –se mere 
  6. I tilfælde af sygdom bedes forældrene rette henvendelse til skolen og meddele barns fravær. I tilfælde af at elever har brug for fritagelse fra undervisning p.g.a. lægebesøg, tandlæge o.lign. bedes forældre underrette skolen herom dagen før barnets fravær.
  7. Skoledagen varer fra kl. 8.10 – 13.30. Eleverne har 6 lektioner om dagen.
  8. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden. Dog har ældste klassetrin tilladelse hertil i spisefrikvarteret.