Praktiske oplysninger

  1. Hillerød Privatskole har Førskole og 0. – 9. Klasse.Praktiske oplysninger om Hillerød Privatskole
  2. Der bliver undervist i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, natur og teknik, fysik & kemi, biologi, geografi, historie, religion, billedkunst, madkundskab, musik, idræt, håndværk og design, samfundskundskab.
  3. Tilmelding til skolen sker løbende. Der holdes dog ferielukket ml. 1. juli – 31. juli. Der bliver holdt optagelsesprøver. Tilmelding kan ske via telefon.
  4. Lektiecafe for elever på mellemtrin og udskoling sker efter skoletid.
  5. Skolepenge –se mere 
  6. Forældre skal sørge for at eleverne har, hvad de behøver til undervisningen. Herunder skal indskolingens elever have en  ipad/tablet, samt høretelefoner. Mellemtrinets elever skal have enten en ipad/tablet eller en bærbar computer. Udskolingens elever skal have en bærbar computer.
  7. I tilfælde af sygdom bedes forældrene rette henvendelse til skolen og meddele barns fravær. I tilfælde af at elever har brug for fritagelse fra undervisning p.g.a. lægebesøg, tandlæge o.lign. bedes forældre underrette skolen herom dagen før barnets fravær.
  8. Skoledagen varer fra kl. 8.10 – 13.30. Eleverne har 6 lektioner om dagen.
  9. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden. Dog har ældste klassetrin tilladelse hertil i spisefrikvarteret.