Grundskolen er fundamentet i det danske uddannelsessystem og derfor afgørende for Danmarks udvikling som videnssamfund.

Læring og faglighed

Hillerød Privatskole har til opgave at ruste vores elever til fremtiden. Det gør vi ved, at lære vores elever at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder. Dansk tradition og kulturarv danner grundpillerne i vores undervisning. Vores mål er at få opbygget en stærk faglighed, med fokus på den enkelte elevs behov gennem individualiseret læring.

Nærhed og trivsel

Nærhed og trivsel en forudsætning for læring og udvikling. Derfor arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer for at vore elever trives og knytter sociale bånd. Respekt og tolerance er kerneværdier på skolen og værdierne genspejles i, hvordan vi behandler hinanden. Vi udfordrer vore elever og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen. Det skaber et skolemiljø med engagerede og stolte lærere og elever, der konstant dygtiggøre sig, både fagligt og personligt.

Udsyn og lokal forankring

Hillerød Privatskole er en lokal privatskole med et internationalt udsyn. Vi ønsker at bidrage aktivt til lokalsamfundet og samarbejde med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner, så vi sammen sikrer et velfungerende undervisnings miljø for kommunens ungdom. Derudover anerkender vi vigtigheden af globalisering, som har øget behovet for et solidt kulturelt fundament for vores elever. Vi vil gerne være med til at sikre, vore elever har kompetencerne til at begå en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er en vigtig kundskab.

Her ses vores elever på Unord, hvor de undervises af faglærer.

Hillerød Privatskole blev stiftet i 2007.

Værdigrundlag

Hillerød Privatskoles overordnede formål er at understøtte elevernes individuelle, sociale og faglige kompetencer ved at skabe et inspirerende undervisnings miljø. Vi lægger vægt på engagement og ønsker gennem vores undervisning at lære eleverne at tage ansvar og udvise respekt for kultur- og meningsforskelle.

  • Vores undervisning skal klæde eleverne på til at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og kundskaber.
  • Vores undervisning bygger på dansk tradition og kulturarv og vores mål er, at opbygge en stærk faglighed med fokus på den enkelte elevs behov gennem individualiseret læring.
  • Vores undervisning udfordrer eleverne med krav, der passer til elevens evner. Vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen.
  • Vores undervisning skal sikre, at vore elever har kompetencerne til at begå en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er vigtige færdigheder.

Mobbepolitik

Skolens mobbepolitik skal sikre elevernes daglige trivsel og at gøre deres skolegang så god som mulig.

Det er Hillerød Privatskoles målsætning at være fuldstændig mobbefri.

Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i det forebyggende arbejde med at bekæmpe mobning.

Hent PDF for mobbepolitik her.

mobbepolitik