Om skolen

Folkeskolen er grundpillen i det danske uddannelsessystem og derfor afgørende for Danmarks udvikling som vidensamfund.

Læring og faglighed

Børn kommer i skole, fordi de gerne vil lære. Hillerød Privatskoles fremmeste opgave er at klæde vores kommende generationer på til fremtiden. Det gør vi ved at lære vores elever at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og de nødvendige kundskaber. Vores undervisning bygger på den danske tradition og kulturarv og stræber efter, at opbygge en stærk faglighed med fokus på den enkelte elevs behov gennem individualiseret læring.

 

Nærhed og trivsel

Nærhed og trivsel en forudsætning for læring og udvikling. Derfor arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer for at vores elever trives og knytter sociale bånd, når de omgås hinanden. Respekt og tolerance er kerneværdier på Hillerød Privatskoles og gennemsyrer den måde, vi behandler hinanden på. Vi udfordrer vores elever og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen. Det skaber skolemiljø med engagerede og stolte lærere og elever, der løbende fokuserer på at dygtiggøre sig.

 

Udsyn og lokal forankring

Hillerød Privatskole er en lokal privatskole med et internationalt udsyn. Vi ønsker at bidrage aktivt til lokalsamfundet og samarbejde med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner, så vi sammen sikrer et velfungerende undervisningsmiljø for kommunens ungdom. Derudover anerkender vi vigtigheden af internationaliseringen, som har øget behovet for et solidt kulturelt fundament for vores elever. Vi vil gerne være med til at sikre, de kommende generationer har kompetencerne til at begå en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er en vigtig kundskab.

Hillerød Privatskole blev stiftet i 2007.

 

Værdigrundlag

Hillerød Privatskoles overordnede formål er at understøtte elevernes individuelle, sociale og faglige kompetencer ved at skabe et inspirerende undervisningsmiljø. Vi lægger vægt på engagement og ønsker gennem vores undervisning at lære eleverne at tage ansvar og udvise respekt for kultur- og meningsforskelle.

 

  • Vores undervisning skal klæde eleverne på til at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og de nødvendige kundskaber.
  • Vores undervisning bygger på den danske tradition og kulturarv og stræber efter, at opbygge en stærk faglighed med fokus på den enkelte elevs behov gennem individualiseret læring.
  • Vores undervisning udfordrer elevener og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen.
  • Vores undervisning skal sikre, at de kommende generationer har kompetencerne til at begå en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er en vigtig kundskab.

 

Mobbepolitik

DSC_0731

Skolebestyrelsen har i samarbejde med skoleledelsen udarbejdet en mobbepolitik, som skal sikre elevernes daglige trivsel og at gøre deres skolegang så god som mulig.

Det er Hillerød Privatskoles målsætning at være fuldstændig mobbefri.

Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

Hent PDF for mobbepolitik her.