Om skolen

Hillerød Privatskole er stiftet i 2007. Vi er en privatskole i hjertet af Hillerød og har elever fra 0.-9. klasse. Vi ligger tæt på stationen, er nabo til SlotsArkaderne, og Posen og Slotssøen ligger et stenkast fra os. Vi har store, lyse undervisningslokaler, og vores lærere er enormt engagerede i eleverne og deres udvikling.

Vores mål på skolen er, at alle trives, og at eleverne udvikler sig både fagligt og socialt. Vi er kreative i form af bevægelse, musik, billedkunst og kulturelle udflugter, der altid har et fagligt og socialt fokus. Hver måned har vi en fælles idrætsdag og udflugter, der bidrager til, at der er et stærkt fællesskab blandt eleverne på tværs af klasserne. De lærer at samarbejde og kommunikere, og vi ser venskaber blomstre, der ikke er afhængigt af alder eller køn. Vi oplever, at børn, der har været kede af at gå i skole, finder glæden igen hos os.

Vi har lektiefri indskoling og ingen lange skoledage, så der er tid til fritidsaktiviteter. Vil du gerne læse sammen med dit barn, kan du finde inspiration under vores læsekanon.


Afgangsprøver

Vi følger folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse. Reglerne for afgangsprøverne på folkeskolen gælder også for vores 9. klasses afgangsprøver. Der kan læses mere i bekendtgørelsen for folkeskolens afgangsprøver.

Yderligere information om folkeskolens afgangsprøver kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.


Værdiggrundlag

Vores værdier har til formål at understøtte elevernes individuelle, sociale og faglige kompetencer ved at skabe et inspirerende, kreativt og sundt undervisningsmiljø. Vi ønsker gennem vores undervisning at lære eleverne at tage ansvar og udvise respekt for kultur- og meningsforskelle. Det er et fælles ansvar, at alle trives på vores skole, og det hjælper vi på vej ved at have et fælles værdigrundlag.

Vores værdier:

  • Trivsel
  • Engagement
  • Faglighed og læring
  • Respekt

Trivsel

Trivsel er forudsætningen for læring og udvikling. Derfor arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer for, at vores elever trives og knytter sociale bånd. En af fordelene ved vores skole er, at alle elever og lærere kender hinanden. Der er sunde og stærke relationer blandt elever og lærere, hvilket er med til at skabe tryghed og sammenhold.

Vi ønsker, at eleverne lærer at have både egen og andres trivsel for øje og lærer at forstå både egne og andres grænser. Vi har alle et ansvar for at få en hverdag på skolen til at fungere, og det er vigtigt for os, at eleverne forstår, at de har medbestemmelse og (med)ansvar. Hos os lærer eleverne at begå sig i fællesskaber og at acceptere forskelligheder. Ved at de lærer at acceptere forskelligheder, lærer de også af andres synspunkter og holdninger og kan dermed lettere begå sig i samfundet på deres videre vej og i livet uden for skolen.

Engagement

Vi har meget engagerede lærere, der sætter sig ind i, hvem eleverne er, og hvordan den enkelte elev bedst udvikler sig. Når vores lærere er engagerede i undervisningen og i eleverne, smitter det også af på eleverne, som viser stort engagement i timerne. Eleverne inddrages altid i undervisningen, da vi tror på, det skaber større engagement for læring.

Vores lærere har været ansat på skolen længe, og de kender derfor eleverne rigtig godt og har lettere ved at vide, hvordan de engagerer den enkelte elev bedst muligt. De kender både deres styrker og deres udfordringer og følger dem tæt i deres udvikling.

Faglighed og læring

Hillerød Privatskole har til opgave at ruste vores elever til fremtiden. Det gør vi ved at sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder. Vores mål er at få opbygget en stærk faglighed med fokus på den enkelte elevs behov. Vi har også et mål om, at eleverne bliver forberedt til et liv, hvor de kan omgås og omstille sig til andre mennesker, og at de forbliver nysgerrige på verden.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev. Vi møder dem på deres faglige præmisser, så den enkelte elev vil opleve faglig udvikling og succes.

Lærerne på skolen kender alle eleverne så godt, at de ved, hvornår og hvem de kan udfordre lidt mere fagligt og socialt, så de får rykket deres grænser. Men uden at eleven kommer til at opleve et pres. Vi er gode til at hjælpe samt løfte den enkelte elev.

Vi har i 0. klasse fokus på læring gennem leg, og vores elever lærer gennem leg at læse i 0. klasse. Vi ønsker at lære dem om glæden ved læring helt fra deres skolestart. Hos os er der ro og tid til en sjov og anderledes undervisning.

Undervisningen på Hillerød Privatskole:

  • Skal klæde eleverne på til at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og kundskaber.
  • Bygger på dansk tradition og kulturarv.
  • Udfordrer eleverne med krav, der passer til elevens evner. Vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen.
  • Skal sikre at vores elever har kompetencerne til at begå sig i en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er vigtige færdigheder.

Respekt

Respekt og tolerance genspejles i, hvordan vi behandler hinanden og taler til hinanden. Alle skal opføre sig pænt over for hinanden og vise hinanden respekt, så vi alle kan trives i hverdagen på skolen. Vi udfordrer vores elever og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen. Dette skaber et undervisningsmiljø med engagerede og rummelige lærere samt elever, der konstant dygtiggør sig både fagligt og personligt. 

Vi lærer eleverne at respektere hinandens grænser, personligheder og kulturer, og vi er stolte af vores mangfoldighed blandt eleverne.


Skole-hjem samarbejde

Vi er en meget familiær skole – både på skolen og ift. samarbejdet med hjemmet. Vi tager ikke kun godt imod eleverne, vi tager også godt imod forældrene og sørger for, at de informeres jævnligt om aktiviteterne og undervisningen på skolen. Der udsendes ugentligt brev til 0.-4. klasses forældre, mens der månedligt udsendes brev til 5.-9. klasses forældre. På denne måde sikrer vi, at I som forældre altid er opdaterede på, hvad der sker i klassen og på skolen.


Elevråd

Skolens elevråd mødes hver 3. uge sammen med en repræsentant fra lærerrådet (Torben). Et par gange om året holder de møde sammen med lærerrådet.

Elevrådet behandler diverse forslag fra klasserne og er med til at vælge Månedens Elev. Elevrådet har også haft indflydelse på ting såsom indkøb af legeredskaber til skolen. Det er vigtigt for os, at eleverne ved, at de har medindflydelse på skolen, og at de har et sted, hvor deres holdninger kan komme frem.


Test for ordblindhed

Vi reagerer hurtigt ved mistanke om ordblindhed hos en elev. Vi har mulighed for at teste for ordblindhed på skolen, og vi rykker hurtigt i forhold til at få anskaffet de nødvendige hjælpemidler til de elever, der skulle have brug for det.