Læring og faglighed

Hillerød Privatskole har til opgave at ruste vores elever til fremtiden. Det gør vi ved at sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder. Vores mål er at få opbygget en stærk faglighed med fokus på den enkelte elevs behov.

Undervisningen på Hillerød Privatskole:

  • Skal klæde eleverne på til at begå sig i samfundet og sikre, at de tilegner sig den nødvendige viden og kundskaber
  • Bygger på dansk tradition og kulturarv
  • Udfordrer eleverne med krav, der passer til elevens evner. Vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen
  • Sikre at vores elever har kompetencerne til at begå sig i en verden, hvor udsyn og kulturforståelse er vigtige færdigheder

Nærhed og trivsel

Nærhed og trivsel er forudsætningen for læring og udvikling. Derfor arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer for at vores elever trives og knytter sociale bånd. Respekt og tolerance er skolens kerneværdier og disse værdier genspejles i, hvordan vi behandler hinanden. Vi udfordrer vores elever og stiller krav, der passer til den enkelte, ligesom vi hjælper eleven mod målet og fejrer succesen. Dette skaber et undervisningsmiljø med engagerede og rummelige lærere samt elever, der konstant dygtiggør sig både fagligt og personligt.

Udsyn og lokal forankring

Hillerød Privatskole er en lokal privatskole med et internationalt udsyn. Vi ønsker at bidrage aktivt til lokalsamfundet og samarbejder med kommunens øvrige uddannelsesinstitutioner, så vi sammen sikrer et velfungerende undervisningsmiljø for børn og unge. Derudover anerkender vi, at globaliseringen har ændret den politiske, økonomiske og kulturelle dagsorden, hvilket har øget behovet for at tilegne sig et solidt kulturelt fundament i en global verdensorden.

Vi vil gerne være med til at sikre, at vores elever har kompetencerne til at begå sig i en verden, hvor et internationalt udsyn og kulturforståelse er vigtige kundskaber.

Hillerød Privatskole blev stiftet i 2007.

Værdigrundlag

Hillerød Privatskoles overordnede formål er at understøtte elevernes individuelle, sociale og faglige kompetencer ved at skabe et inspirerende undervisningsmiljø. Vi lægger vægt på engagement og ønsker gennem vores undervisning at lære eleverne at tage ansvar og udvise respekt for kultur- og meningsforskelle.