Ledelse

Mehmet Kutlu

Skoleleder, prof.bach. i matematik, bachelor i Mellemøstens Sprog og Samfund, Københavns Universitet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler, statslig beskikket censor i matematik, Pædagogisk Diplomuddannelse som matematikvejleder.

Jørgen Skaastrup

Viceskoleleder og praktikkoordinator, cand.mag. historie og idehistorie ved Århus Universitet, lektor i historie, almen didaktik og pædagogik ved læreruddannelsen, læreruddannet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler.

Personale

AR – Anette Riel

Prof. bach. som lærer i dansk, læsevejleder.

BO – Birgitte Olsen

Prof. bach. som lærer i dansk, prof. bach. som pædagog.

BI – Bodil Ipsen

Ungdomsuddannelses- vejleder

EP – Elo Malling Petersen

Pedel og elektriker

JS – Jørgen Skaastrup

Viceskoleleder og praktikkoordinator, cand.mag. historie og idehistorie ved Århus Universitet, lektor i historie, almen didaktik og pædagogik ved læreruddannelsen, læreruddannet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler.

MK – Mehmet Kutlu

Skoleleder, prof.bach. i matematik, bachelor i Mellemøstens Sprog of Samfund, Københavns Universitet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler, statslig beskikket censor i matematik, Pædagogisk Diplomuddannelse som matematikvejleder.

SABR – Sanne Spang Bruun

Sundhedsplejerske

TJ – Trine Jørgensen

Cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier og pædagogik, Københavns Universitet.

YD – Yildiz Denizhan

Prof. bach. som lærer i matematik (er på barsel)

Bestyrelse

Selim Yumuk

Cand.jur., fuldmægtig hos Ankestyrelsen