Ledelse

Mehmet Kutlu

Skoleleder, prof.bach. i matematik, bachelor i Mellemøstens Sprog og Samfund, Københavns Universitet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler, statslig beskikket censor i matematik, Pædagogisk Diplomuddannelse som matematikvejleder.

Personale

Helle Christensen

Lærer, SFO-leder

Torben Venning

Lærer

Vibeke Gaardsted

Børnehaveklasseleder - pædagog

Trine Jørgensen

Cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier og pædagogik, Københavns Universitet.

Oguz kutlu

Prof. bach. som lærer i matematik

BI – Bodil Ipsen

Ungdomsuddannelses- vejleder

SABR – Sanne Spang Bruun

Sundhedsplejerske

Kirsten Poulsen

Talepædagog

Bestyrelse

Selim Yumuk

Cand.jura

Vivi Wøldike

Pædagog

Administration

Hülya Gögenur

Sekretær

Kristina Bruus

Sekretær

Elo Madsen

Pedel