Ledelse

Mehmet Kutlu

Skoleleder, prof.bach. i matematik, bachelor i Mellemøstens Sprog og Samfund, Københavns Universitet, certificeret tilsynsførende ved de fri grundskoler, statslig beskikket censor i matematik, Pædagogisk Diplomuddannelse som matematikvejleder.

Personale

Mikkeline Luther

Læreruddannet

Vibeke Gaardsted

Børnehaveklasseleder - pædagog

TJ – Trine Jørgensen

Cand.mag. i religionssociologi og minoritetsstudier og pædagogik, Københavns Universitet.

OK – Oguz kutlu

Prof. bach. som lærer i matematik

BI – Bodil Ipsen

Ungdomsuddannelses- vejleder

SABR – Sanne Spang Bruun

Sundhedsplejerske

Kirsten Poulsen

Talepædagog

Bestyrelse

Selim Yumuk

Cand.jur., fuldmægtig hos Ankestyrelsen

Vivi Wøldike

Pædagog

Lotte Illeris

cand.scient og ph.d i biologi

Administration

Hülya Gögenur

Sekretær

hg@hpsk.dk Frederiksværksgade 150, 3400  Hillerød, Tlf.: + 45 44 999 002 info@hpsk.dk

Elo Madsen

Pedel