Ledelse

Mehmet Kutlu

Skoleleder

Personale

Helle Christensen

Lærer, SFO-leder

Torben Venning

Lærer

Rikke Sølvhøj

Lærer

Vibeke Gaardsted

Børnehaveklasseleder

Trine Jørgensen

Lærer

Oguz Kutlu

Lærer

Steen Fabrin Michelsen

Lærer

SABR – Sanne Spang Bruun

Sundhedsplejerske

Marie Joensen

UngdomsUddannelsesVejleder

Amalie Degn Takahasi

PPR Psykolog

Camilla Fisker Hansen

Logopæd

Bestyrelse

Selim Yumuk

Cand.jura

Vivi Wøldike

Pædagog

Administration

Hülya Gögenur

Sekretær

Kristina Bruus

Sekretær

Elo Madsen

Pedel