Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier og skolens lærere og udbydes af Hillerød Sundhedspleje.

Skolesundhedsplejens opgave er at vejlede eleverne til at tage vare på egen sundhed og trivsel.

Tilbuddet er tilrettelagt ud fra Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Skolens sundhedsplejerske er Sanne Spang Bruun. Hun kan kontaktes på telefon 72 32 56 93 og mail sabr@hillerod.dk

Samtalen med sundhedsplejersken omfatter alt efter klassetrin blandt andet en snak om dit barns generelle helbred (fysisk og psykisk), dets sociale relationer, familiemæssige forhold, søvn- og spisevaner, fritid og bevægelse, generel udvikling og sundhedsadfærd. Desuden undersøges barnets højde, vægt, syn og hørelse.

Dit barn indkaldes i 0., 5. og 8. klasse.

Du kan læse mere om, hvilke emner der tales om med dit barn på Hillerød Kommunes hjemmeside her.