Skolepengesatserne på Hillerød Privatskole pr. 01.12.2023 er følgende:

 • 0. – 4. Klasse 1750 kr./md.
 • 5. – 8. Klasse 1750 kr./md.
 • 9. Klasse 1750 kr./md.
 • Indmeldelsesgebyr: 2500 kr. Beløbet refunderes ikke.
 • Skolepenge betales over 12 mdr.

Søskenderabat:

 • 1 barn: Fuld pris
 • 2. barn: 20%
 • 3. barn: 30%
 • 4. barn: 40%
 • 5. barn: 50%
 • Der ydes ikke søskenderabat til SFO

SFO satser:

 • SFO: 1000 kr./md.
 • Førskole: 2000 kr./md. (maj & juni) ( juli betales skolepenge 1750 kr.)
 • Sommer SFO i uge 26+27+31 (ved nok tilmeldinger): 2500 kr.
 • SFO betaling foregår over 11 mdr.

Værd at vide:

 • Der er et opsigelsesvarsel på 3 mdr. fra Hillerød Privatskole. Opsigelsen skal ske skriftligt.
 • Det er et krav, at skolepengebetalingerne er tilmeldt PBS.
 • Kontakt venligst kontoret ved problemer med tilmelding til Betalings Service.

Skolepenge:

Skolepenge betales forud hver måned.

Skolepengene KAN reguleres. Sker dette, varsles forældrene herom min. 2 mdr. før forhøjelsen af skolepengene træder i kraft.

Udmeldelse fra skolen:

Tages et barn ud af skolen, betales der skolepenge for den måned, hvor barnet udmeldes samt de 2 efterfølgende måneder.

Restance:

Rettidig betaling af skolepenge er grundlaget for det statstilskud, som hvert enkelt barn får, når de går på privatskole. Undladelse af betaling af skolepenge kan medføre bortfald af tilskud  og en efterfølgende opregulering af forældrebetalingen.

Kommer forældre i restance med betalingen af skolepenge, tilsendes en påmindelse fra skolen. Gentagen påmindelse om manglende betaling resulterer i inddrivelse af restancer gennem inkasso/gældstyrelsen.