Skolepengesatserne på Hillerød Privatskole pr. 01.02.2021 er følgende:

 • 0. – 1. Klasse 1425 kr./md.
 • 2. – 5. Klasse 1525 kr./md.
 • 6. – 8. Klasse 1650 kr./md.
 • 9. Klasse 1425 kr./md.
 •  Indmeldelsesgebyr: 2000 kr. Beløbet refunderes ikke.
 • Skolepenge betales over 12 mdr.

Søskenderabat:

 • 1 barn: Fuld pris
 • 2. barn: 20%
 • 3. barn: 30%
 • 4. barn: 40%
 • 5. barn: 50%
 • Der ydes ikke søskenderabat til SFO

SFO satser:

 • SFO: 600 kr./md.
 • Mini-SFO (Førskole): 1800 kr./md. (maj & juni)
 • Sommer SFO i uge 26+27+31 (ved nok tilmeldinger): 1800 kr.
 •  SFO betaling foregår over 11 mdr. Dog skal de elever der er tilmeldt til sommer-SFO betale over 12 mdr.

Værd at vide:

 • Der er et opsigelsesvarsel på 3 mdr. fra Hillerød Privatskole. Opsigelsen skal ske skriftligt.
 • Det er et krav at skolepenge betalingerne er tilmeldt PBS.
 • Kontakt venligst kontoret ved problemer med tilmelding til Betalings Service.

 

Skolepenge:

Skolepenge betales forud hver måned.

Skolepengene KAN reguleres. Sker dette, varsles forældrene herom min. 2 mdr. før forhøjelsen af skolepengene træder i kraft.

Udmeldelse midt i skoleåret:

Tages et barn ud af skolen i løbet af skoleåret, betales der skolepenge for den måned, hvor barnet udmeldes samt de 2 efterfølgende måneder.

Restance:

Rettidig betaling af skolepenge er grundlaget for det statstilskud, som hvert enkelt barn får, når de går på privatskole. Undladelse af betaling af skolepenge kan medføre bortfald af tilskud  og en efterfølgende opregulering af forældrebetalingen.

Kommer forældre i restance med betalingen af skolepenge, tilsendes en påmindelse fra skolen. Gentagen påmindelse om manglende betaling resulterer i inddrivelse af restancer gennem inkasso.