Sorgplan – skolens handleplan og håndtering af sorg og kriser

Formålet med vores sorgplan er, at vi bedst muligt kan støtte vores elever, når vi har et fælles grundlag at handle ud fra. Vi kan desværre ikke forhindre, at børn bliver ramt af sorg eller kriser. Men som voksne har vi i fællesskab et ansvar for, at barnet ikke står alene i en uoverskuelig situation.

Vores sorgplan indeholder afsnit om handleplaner for følgende:

 • Hvis en elev mister en forælder eller søskende
 • Hvis en elev mister en nærtstående person (fx bedsteforældre, lærer, ven)
 • Elever, som oplever sorg og krise grundet kritisk sygdom i hjemmet, skilsmisse, vold m.m.
 • Dødsfald blandt elever
 • Ulykker i skoletiden

Hver måned har vi møde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor vi taler om elevernes trivsel på skolen. Herunder taler vi også om eventuelt sorg- og kriseramte elever. PPR bliver desuden inddraget i sagen, hvis en af ovenstående situationer rammer vores elever. Forældre kan også henvende sig til PPR. Du kan læse mere om PPR her.

Vi inddrager også Det Nationale Sorgcenter, der kan hjælpe med at stille en børnepsykolog til rådighed ved sorg. Forældre kan også selv tage kontakt til Det Nationale Sorgcenter, hvis behovet opstår. Du kan læse mere om Det Nationale Sorgcenter her.

Derudover er I som forældre altid velkomne til at kontakte skolen, såfremt I har brug for hjælp til håndtering af sorg eller til at få fat i de rette hjælpemidler.

 

Hvis en elev mister en forælder eller søskende

Den person på skolen, som er den første til at få besked, informerer følgende:

 • øvrige lærere
 • skoleledelsen
 • SFO-ansvarlige

Det aftales i klassens lærerteam sammen med familien, hvordan klassen og øvrige elever skal informeres, og hvad de i så fald skal informeres om. Det aftales ligeledes, hvad de andre elevers forældre skal have af besked.

PPR og Det Nationale Sorgcenter bliver inddraget. Klassens lærerteam udpeger en i gruppen til at gøre dette.

Der tages kontakt til PPR, så vi på skolen sikrer, at vi får den rette rådgivning til at kunne hjælpe eleven bedst muligt. Det Nationale Sorgcenter kan hjælpe med at stille en børnepsykolog til rådighed, hvis dette viser sig nødvendigt.

Klassen og skolen

Klasselærer eller klassens lærerteam sikrer, at den øvrige klasse samt andre elever får besked, i det omfang det anses for at være nødvendigt. Der vil blive talt om sorg i klassen og dét at miste, så eleverne kan vise større forståelse for og støtte til den berørte elev.

Det er vigtigt at være opmærksom på klassens og øvrige elevers reaktion. Hvis der er behov for det, kan klassen have en rolig dag, hvor der fx tegnes og skrives breve til den berørte elev. Det kan også hjælpe til, at det bliver nemmere for eleverne at tale om. Derudover kan det også gøre det lettere for den berørte elev at vende tilbage til klassen.

Det skal også overvejes, hvornår og hvordan den berørte elev skal vende tilbage til klassen. Dette vil blive vendt med eleven og dennes nærmeste familie. Eleven vil også blive informeret om, hvad de andre i klassen og på skolen har fået at vide.

Der tales med klassekammerater og øvrige elever om, hvordan de skal forholde sig til den berørte elev. Det er vigtigt, de øvrige elever ikke får berøringsangst, men forstår vigtigheden af åbenhed og forståelse for den berørte elevs situation.

Formål

Grundlaget for at give resten af klassen eller andre elever besked om situationen er, at der ikke skal tales i krogene eller skabes rygter. En berørt elev skal også kunne føle sig tryg i klasseværelset og møde forståelse, hvis nu der fx skulle opstå gråd i en af timerne.

Formålet er også, at der skal være helt styr på, hvilke informationer der må videregives og til hvem.

Opfølgning

Klasselærer eller ledelsen sikrer, at der sker en opfølgning med elevens hjem. Det aftales, hvem der tager kontakt.

Klasselærer, ledelsen eller en fra klassens lærerteam kan løbende have enesamtaler med den berørte elev. Der vil som udgangspunkt blive tilknyttet én voksen som omsorgsperson til eleven, som eleven føler sig tryg ved.

Der lægges vægt på medmenneskelighed, at lytte og omsorg for eleven, uanset hvem omsorgspersonen bliver. Det er vigtigt, at eleven ved, at alle følelser er i orden at føle i forbindelse med sorg. Omsorgspersonen aftaler med eleven og familien, hvad klassen og skolen kan gøre for at hjælpe eleven bedst muligt.

 

Hvis en elev mister en nærtstående person (fx bedsteforældre, lærer, ven)

Den person på skolen, som er den første til at få besked, informerer følgende:

 • øvrige lærere
 • skoleledelsen
 • SFO-ansvarlige

Det aftales i klassens lærerteam sammen med familien, hvordan klassen og øvrige elever skal informeres, og hvad de i så fald skal informeres om.

PPR og Det Nationale Sorgcenter bliver inddraget. Klassens lærerteam udpeger en i gruppen til at gøre dette.

Der tages kontakt til PPR, så vi på skolen sikrer, at vi får den rette rådgivning til at kunne hjælpe eleven bedst muligt. Det Nationale Sorgcenter kan hjælpe med at stille en børnepsykolog til rådighed, såfremt det er nødvendigt.

Klassen og skolen

Klasselærer eller klassens lærerteam sikrer, at den øvrige klasse samt andre elever får besked, i det omfang det anses for at være nødvendigt. Der vil blive talt om sorg i klassen og dét at miste, så eleverne kan vise større forståelse for den berørte elev.

Klassen kan lave breve og tegninger til den berørte elev og vise medfølelse den vej igennem. Det kan også hjælpe til, at det bliver nemmere for eleverne at tale om.

Formål

Grundlaget for at give resten af klassen eller andre elever besked om situationen er, at der ikke skal tales i krogene eller skabes rygter. En berørt elev skal også kunne føle sig tryg i klasseværelset og møde forståelse, hvis nu der skulle opstå gråd i en af timerne.

Formålet er også, at der skal være helt styr på, hvilke informationer der må videregives og til hvem.

Opfølgning

Klasselærer, klassens lærerteam eller ledelsen sikrer, at der sker en opfølgning med elevens hjem. Det aftales, hvem der tager kontakt.

Klasselærer, ledelsen eller en fra klassens lærerteam kan løbende have enesamtaler med den berørte elev. Der vil som udgangspunkt blive tilknyttet én voksen som omsorgsperson til eleven, som eleven føler sig tryg ved.

Der lægges vægt på medmenneskelighed, at lytte og omsorg for eleven, uanset hvem omsorgspersonen bliver. Det er vigtigt, at eleven ved, at alle følelser er i orden at føle i forbindelse med sorg. Omsorgspersonen aftaler med eleven og familien, hvad klassen og skolen kan gøre for at hjælpe eleven bedst muligt.

 

Elever, som oplever sorg og krise grundet kritisk sygdom i hjemmet, skilsmisse, vold og lignende.

Disse situationer er oftest noget, der foregår over længere tid. Det kan være svært for børnene at sætte ord på, hvad de føler, og det kan derfor være svært at opdage, om de oplever sorg og krise.

Såfremt familien orienterer skolen om situationen, vil den person, som er den første til at vide besked, informere følgende:

 • øvrige lærere
 • skoleledelsen
 • SFO-ansvarlige

Klasselæreren tager kontakt til familien for at aftale, hvordan familien ønsker, at skolen skal forholde sig, og hvordan den berørte elev bedst hjælpes ift. skolen.

Det vurderes ift. den enkelte situation, om PPR og/eller Det Nationale Sorgcenter skal inddrages.

Klassen og skolen

Klasselæreren sikrer, at den øvrige klasse samt andre elever får besked, hvis og i det omfang dette ønskes af eleven og familien.

Der kan tages en snak i klassen om skilsmisse, kritisk sygdom m.m. generelt, og eleverne selv kan prøve at sætte nogle ord på deres tanker. Der lægges vægt på, at eleverne har plads til at fortælle, hvad de føler, og at der ikke findes forkerte følelser.

Formål

Grundlaget for at give resten af klassen eller andre elever besked om situationen er, at der ikke skal tales i krogene eller skabes rygter. En berørt elev skal også kunne føle sig tryg i klasseværelset og møde forståelse, hvis nu der skulle opstå gråd i en af timerne.

Formålet er også, at der skal være helt styr på, hvilke informationer der må videregives og til hvem.

Opfølgning

Klasselæreren sørger for, at der løbende sker en opfølgning med familien, så skolen er opdateret ift. barnet.

Klasselærer, ledelsen eller en fra klassens lærerteam kan løbende have enesamtaler med den berørte elev. Der vil som udgangspunkt blive tilknyttet én voksen som omsorgsperson til eleven, som eleven føler sig tryg ved.

 

 

Hvis en elev dør

Den person på skolen, som er den første til at få besked, informerer følgende:

 • øvrige lærere
 • skoleledelsen
 • SFO-ansvarlige

Det aftales i klassens lærerteam sammen med familien, hvordan klassen og øvrige elever skal informeres, og hvad de i så fald skal informeres om.

PPR og Det Nationale Sorgcenter bliver inddraget. Klassens lærerteam udpeger en i gruppen til at gøre dette.

Der tages kontakt til PPR, så vi på skolen sikrer, at vi får den rette rådgivning til at kunne hjælpe de øvrige elever bedst muligt. Det Nationale Sorgcenter kan hjælpe med at stille en børnepsykolog til rådighed, såfremt det er nødvendigt.

Klassen og skolen

Klasselæreren sikrer, at den øvrige klasse samt andre elever får besked, hvis og i det omfang dette ønskes af familien. Der skrives også til forældrene.

Der tages en snak i klassen om, hvad eleverne føler og tænker. Der lægges vægt på, at eleverne har plads til at fortælle, hvad de føler, og at der ikke findes forkerte følelser.

Der holdes en mindehøjtidelighed i skolen for eleven.

Formål

Det er hårdt at miste en skolekammerat, og det er derfor vigtigt, at alle eleverne ved, at der er plads til at tale om det i skolen. Det er også vigtigt, at de får at vide, hvad der er sket, så de ikke bliver bange for, at det også sker for dem.

Opfølgning

Klasselæreren sørger for, at der snakkes om det flere gange i klassen, så alle elever får det bearbejdet. Skulle en elev have brug for en snak på enmandshånd, sørger klasselæreren også for dette.

 

 

Ulykker i skoletiden

Den person på skolen, som er den første til at få besked, informerer følgende:

 • forældre
 • øvrige lærere
 • skoleledelsen
 • SFO-ansvarlige

PPR og Det Nationale Sorgcenter bliver inddraget. Klassens lærerteam udpeger en i gruppen til at gøre dette.

Der tages kontakt til PPR, så vi på skolen sikrer, at vi får den rette rådgivning til at kunne hjælpe de øvrige elever bedst muligt. Det Nationale Sorgcenter kan hjælpe med at stille en børnepsykolog til rådighed, såfremt det er nødvendigt.

Klassen og skolen

Ulykkesstedet spærres af, så det sikres, at det ikke sker for flere elever. Ulykken skal undersøges, og de fornødne tiltag skal foretages, så det sikres, lignende ikke kan ske i fremtiden.

Klasselæreren sikrer, at den øvrige klasse samt andre elever får besked. Der tales om i klassen, hvad der er sket. Der tages en snak i klassen om, hvad eleverne føler og tænker. Der lægges vægt på, at eleverne har plads til at fortælle, hvad de føler, og at der ikke findes forkerte følelser.

De øvrige elevers forældre får besked om ulykken, så de kan tale med deres børn om, hvad der er sket.

Klassen kan lave breve og tegninger til den/de berørte elev(er) og vise medfølelse den vej igennem. Det kan også hjælpe til, at det bliver nemmere for eleverne at tale om.

Har ulykken haft fatale konsekvenser, vil der blive lavet en mindehøjtidelighed på skolen.

Formål

Såfremt ulykken har haft fatale konsekvenser, og en eller flere elever har mistet livet, er det vigtigt, at alle eleverne ved, at der er plads til at tale om det i skolen. Det er også vigtigt, at de får at vide, hvad der er sket, så de ikke bliver bange for, at det også sker for dem.

Opfølgning

Klasselæreren sørger for, at der snakkes om det flere gange i klassen, så alle elever får det bearbejdet. Skulle en elev have brug for en snak på enmandshånd, sørger klasselæreren også for dette.