Undervisningen på Hillerød Privatskole følger undervisningsministeriets retningslinjer. 

Som privatskole følger vi grundskolens mål. Her undervises i alle almindelige skolefag og undervisningen er styret af læringsmål. 

Tværfaglige emneuger

De ældste klasser har også dedikerede emneuger til tværfaglig undervisning. Målet med disse uger er at fremme elevernes kompetencer og gøre undervisningen anvendelsesorienteret. Hertil er fundet inspiration fra det finske skolesystem.

Læringsplanerne for emneugerne er særskilte fra læringsplanerne i pensum. De er bygget op så de kan supplere fagenes krav om de videns- og kompetencemål, der er formuleret af Undervisningsministeriet.

Indskolingen

Undervisningen i indskolingen er lektiefri, her fokuseres på læring gennem leg og tilpasning til skolemiljøet. Vores elever lærer allerede at læse i 0. Klasse.

undervisning på Hillerød Privatskole

Undervisningen på Hillerød Privatskole anvender ud over lærebogssystemer også it-baserede læringsværktøjer.

Alle elever i  indskolingen, mellemtrinet og i udskolingen arbejder med iPads/ tablets eller computere i undervisningen