Undervisningen på Hillerød Privatskole sker efter de retningslinjer, som Undervisningsministeriet udstikker. Som privat skole står Hillerød Privatskole således mål med grundskolen. Der undervises i alle almindelige skolefag og undervisningen er læringsmålsstyret.

De ældste klasser undervises også med fagoverskridende emneundervisning. Undervisningen i fag ophører ikke, men der vil i løbet af skoleåret være indlagt emneundervisning, der er tværfagligt. Målet med emneundervisningen er at fremme elevernes kompetencer ved at gøre fagundervisningen anvendelseorienteret. Inspirationen hertil kommer fra det finske skolesystem.

Der udarbejdes særskilte læringsplaner for emneundervisningen, der supplerer fagenes krav om de videns- og kompetencemål, der er formuleret af Undervisningsministeriet.

Undervisningen i indskolingen er lektiefri.

Undervisningen på Hillerød Privatskole anvender ud over lærebogssystemer også it-baserede læringsværktøjer. Alle elever i  indskolingen, mellemtrinet og i udskolingen arbejder med iPads/ tablets eller computere i undervisningen.

Læs mere om De Humanistiske Fag

Læs mere om Naturfag

Læs mere om det Musiske Fagområde