Undervisningen på Hillerød Privatskole

Undervisningen på Hillerød Privatskole sker efter de retningslinjer, som Undervisningsministeriet udstikker. Som privat skole står Hillerød Privatskole således mål med Folkeskolen. Der undervises i alle almindelige skolefag og undervisningen er læringsmålsstyret.

Fra skoleåret 2017-18 indføres der desuden fagoverskridende emneundervisning i de ældste klasser. Undervisningen i fag ophører ikke, men der vil i løbet af skoleåret være indlagt emneundervisning, der er tværfagligt. Målet med emneundervisningen er at fremme elevernes kompetencer ved at gøre fagundervisningen anvendelsesorienteret. Inspirationen hertil kommer fra det finske skolesystem.

Der udarbejdes særskilte læringsplaner for emneundervisningen, der supplerer fagenes krav om de videns- og kompetencemål, der er formuleret af Undervisningsministeriet.

Undervisningen i indskolingen er lektiefri.

Undervisningen på Hillerød Privatskole anvender ud over lærebogssystemer også it-baserede læringsværktøjer. Alle elever på mellemtrin og i udskolingen arbejder med iPads eller computere i undervisningen.

Læs mere om De Humanistiske Fag

Læs mere om Naturfag

Læs mere om det Musiske Fagområde