De Humanistiske Fag

De Humanistiske Fag på Hillerød Privatskole står mål med folkeskolen og følger de nye forenklede mål for undervisningen i fagene i det humanistiske fagområdeområde.

Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside for de fag – og målbeskrivelser, der følges på Hillerød Privatskole.

Se: www.uvm.dk [EMU – Danmarks Læringsportal]

Du kan læse mere om de andre fagområder på Hillerød Privatskole her:

Naturfag

Det Musiske Fagområde

De Humanistiske Fag