Evaluering

Evaluering af undervisningen på Hillerød Privatskole sker i sammenhæng med et skoleudviklingsprojekt, der forløber over flere år, og hvor flere og flere værktøjer tages i brug med den hensigt at etablere en evalueringskultur.

De elementer, der indgår i evalueringsproceduren på skolen, er:

 

  1. Udarbejdelse af årsplaner for alle fag på alle klassetrin med opstilling af undervisningsmål, læringsmål, færdigheds – og kundskabsmål, redegørelse for undervisningsformer – og metoder, arbejdsmåder samt de lære- og undervisningsmidler, der indgår i undervisningen.
  2. Systematiske observationer af undervisningen med skriftlige redegørelser , der beskriver, analyserer, vurderer og perspektiverer undervisningen.
  3. Gennemførelse af aktionslæringsforløb, hvor bestemte og definerede problemstillinger/områder i undervisningen undersøges, eksperimenteres med og vurderes med henblik på undervisningsudvikling
  4. Evaluering af gennemførelsen af hvert enkelt modul/emner, der er gennemført i overensstemmelse med årsplanen.
  5. Etableringen af en systemisk og målrettet ensartet elevevaluering af undervisningen
  6. Gennemførelsen af nationale test – og løbende autoriserede test af udsatte elever.

 

Evalueringsmodel

Den model, der anvendes til at evaluere undervisningen med, tager sit afsæt i SMTTE-modellen, men den er tilpasset og udviklet konkret til Hillerød Privatskole. Tilpasning og udvikling af modellen indebærer eksempelvis en løbende vurdering af læringsmiljøet i hver enkelt klasse – og på sigt vil evalueringen udvides med et to-sprogs perspektiv.

Det er endvidere målsætningen, at evalueringen danner grundlag for en formuleret efteruddannelsesindsats fra skolen i forhold til dens ansatte. Efteruddannelsesbehovet søges desuden klargjort gennem den systematiske undervisningsobservation og i beskrivelsen, analysen og vurderingen af læringen i og af egen praksis.

Det er en målsætning, at der hvert år udarbejdes en samlet evaluering af skolens undervisning, og den model, der anvendes er ”Selvevaluering” [Danmarks Privatskoleforening].

 

Du kan se tidligere års evalueringer her: 

Skoleåret 2015-2016

Skoleåret 2016-2017