Evaluering

Evaluering af undervisningen på Hillerød Privatskole sker i sammenhæng med et skoleudviklingsprojekt, der forløber over flere år, og hvor flere værktøjer tages i brug for at etablere en evalueringskultur.

Skole/hjemsamtaler – to gange om året fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Standpunktskarakterer gives 2 gange årligt fra 0. klasse til 9. klasse. Fra 0. – 3. klasse gives der udtalelser og i 4. – 9. klasse gives der standpunktskarakterer efter 7-skalaen. Karaktererne følges op med en skriftlig kommentar i de større fag som dansk, matematik og engelsk, og efter behov i de øvrige fag. I forbindelse med skoleårets karaktergivning afholdes skole-hjemsamtalen, således at karaktererne kan bruges som evaluering og i forbindelse med opfølgning for den enkelte elev i det aktuelle fag. Der evalueres/følges også op på det sociale område.

Årsprøver afholdes i juni for 7. og 8. klasserne i dansk, matematik og engelsk. Både mundtlig og skriftlig. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte og til at sætte mål for undervisningen i 8. og 9. klasse. Prøverne bruges desuden til at træne eleverne i de pågældende prøveformer.

Terminsprøver afholdes 2 gange årlig i 8.-9. klasse. Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev, til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret, samt til at træne eleverne i prøvesituationen.

Indstillingsmøder i november for 8. og 9. klasser. Til møderne deltager klasselærer, faglærere,  UU-vejleder og skoleleder. På mødet evalueres den enkelte elev, og der tages stilling til dennes uddannelsesparathed. For ikke uddannelsesparate elever udarbejdes der opfølgningsplaner.

Hverdagsevaluering/løbende evaluering/opfølgning af undervisning og elever både fagligt og socialt. Klasselæreren og faglærere evaluerer løbende den enkelte elevs indsats og sociale trivsel.

ST- og MAT-prøver bruges to gange hvert år (typisk september og maj) til at evaluere den enkelte elev og dennes udvikling i dansk og matematik.

Folkeskolens prøver. Skolen indgår i censorudviklingsring mellem privat- og folkeskoler i Hillerød, for at sikre så uvildig en bedømmelse som muligt.

Klassetrivsel – Klasselæreren og faglærere bedømmer løbende klassens sociale trivsel og der laves forskellige øvelser for at fremme klassernes trivsel og skabe sammenhold.

Elevevaluering af undervisning og trivsel – herunder ses de nyeste rapporter omkring skolens undervisningsmiljø og trivselsmåling.

Trivselsmåling 0. – 3. klasse – Analyserapport (1) Trivselsmåling 4. – 9. klasse – Analyserapport Undervisningsmiljø vurdering 0. – 3.klasse – Analyserapport (1) Undervisningsmiljø vurdering 4.- 9. klasse – Analyserapport