Her kan du finde de seneste karaktergennemsnit for Hillerød Privatskole ved vores afgangsprøver.

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk